Restaurátorská dílna v oboru historické techniky se specializací na všechny typy parních strojů, lokomobil, stabilních motorů, traktorů, úzkorozchodných železnic, starých obráběcích strojů a přístrojů.

Nabízené služby

Provádíme veškeré restaurátorské práce v oboru restaurování historické techniky se specializací na všechny typy parních strojů, lokomobil, stabilních motorů, traktorů, úzkorozchodných železnic, starých obráběcích strojů a přístrojů.

 • kompletní opravy všech typů parních kotlů a strojů,
 • demontáže, přepravy a instalace historických strojů a kotlů,
 • údržbu, opravy, povinné zkoušky a revize parních kotlů 4. třídy všech soustav,
 • kompletní opravy stabilních motorů, historických obráběcích strojů a přístrojů,
 • repase originálních dílů i výrobu chybějících součástí,
 • indikace a provozní zkoušky parních strojů,
 • zhotovení technické či projektové dokumentace,
 • restaurování parou hnaných strojů zapsaných v seznamu movitých kulturních památek a restaurování musejních exponátů,
 • kompletní opravy úzkorozchodných vozidel a drah,
 • opravy a restaurování ostatních historických strojů
 • poradenství a odborné posudky technického stavu,
 • poradenství při nákupu resp. prodeji hist. techniky, případně i její oceňování ve spolupráci se znaleckou kanceláří,
 • zprostředkování nákupu či prodeje historické techniky,
 • sestavení návodu k obsluze, odborné zaškolení, sestavení místních provozních předpisů,
 • konzultace technologických postupů při opravách historické techniky apod.,
 • zajištění odborného dozoru nad provozem vašeho parního stroje i kotle při vaší akci, příp. přímo zajištění zaškolené obsluhy.