Ukázky renovací nekolejových vozidel

Škoda PV15

Oprava parního silničního válce Škoda typu PV15 pro Ekotechnické muzeum Praha.

Locomobile

Oprava parního automobilu Locomobile z roku 1902 pro soukromého vlastníka.

Zettelmeyer CV

Oprava parního silničního válce Zettelmeyer typu CV pro Muzeum starých strojů.