Ukázky stěhování a instalací historické techniky

Strojírna Popílek

Vyproštění a přeprava transmisních strojů z bývalé strojírny Popílek.

Gebrüder Körting

Vyproštění a přeprava plynossacího motoru Gebrüder Körting.

Gály BDL12

Vyproštění důlní lokomotivy Gály Zvolen z oblasti bývalých rudných dolů Dúbrava.

John Fowler Z7S

Transport soupravy parní orby John Fowler.

Brand & Lhuillier

Vyproštění a přeprava parní stacionární lokomobily Brand & Lhuillier.

R. Wolf VK8

Vyproštění, přeprava a instalace parní stacionární lokomobily R. Wolf. VK8

Parní stroj Ringhoffer

Vyproštění a přeprava parního stroje Ringhoffer