Projekty a projektová dokumentace

Parní stroj Škoda Marx

Konzultace restaurátorských postupů,
projekt a realizace základu.

Studie na zprovoznění parního stroje

Studie na zprovoznění parního stroje dolu Vojtěch Příbram pro Hornické muzeum Příbram.