Ukázky renovací parních strojů

Elbertzhagen & Glassner

Renovace parního stroje Elbertzhagen & Glassner Mahr. Ostrau 1893 pro Národní Památkový Ústav územní pracoviště Ostrava.

Ruston a spol.

Renovace parního stroje Pražské akciové strojírny, dříve Ruston a spol. v.č. 1095 z roku 1887 parního mlýna v Telči.

patent Baxter

Renovace parního kotle se strojem systému Baxter pro NTM Praha.

Brand & Lhuillier

Oprava parní stacionární lokomobily Brand & Lhuillier pro Muzeum starých strojů.