Ukázky renovací jiných strojů, přístrojů a modelů

Jednoduchý stroj k nabírání a zvedání vody Umrath

Renovace jednoduchého stroje k nabírání a zvedání vody firmy Umrath a spol. Praha - Bubny pro ÚMČ Brno-Jih.

Mincovní lis Vulkan

Renovace mincovního lisu Vulkan pro Českou numizmatickou společnost - pobočku Kroměříž.

Model dvouválcového parního stroje

Renovace modelu dvouválcového parního stroje pro NTM Praha.