Ukázky renovací kolejových vozidel

Smoschewer R IIIc

Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy Smoschewer typu R IIIc pro ČHŽ.

Kladno DH120

Oprava motorové úzkorozchodné lokomotivy DH120 pro soukromého vlastníka.

Orenstein & Koppel MD3

Oprava motorové úzkorozchodné lokomotivy Orenstein & Koppel pro soukromého vlastníka.